Pasport Cronfeydd Dŵr

Y Cynllun Pasport
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Dŵr Cymru Welsh Water, mewn cydweithrediad â Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru , wedi trefnu’r Cynllun Pasport i alluogi grwpiau a
drefnwyd, y bydd llawer ohonynt yn aelodau o Darparwyr Gweithgareddau
Awyr Agored De Cymru, i gael mynediad at y cronfeydd dwˆ r canlynol ar gyfer canwˆ io a chaiacio – Cronfeydd Dŵr Pontsticill, Pentwyn,Wysg a’r Bannau. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gweinyddu’r Cynllun.

Dylid cyflwyno unrhyw ymholiadau, ceisiadau neu syniadau i Bencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Aberhonddu. Bydd deiliad Pasport yn cael gwybod am unrhyw newidiadau iddo.

Pasport Cronfeydd Dŵr 2024