Mynediad Agored

Eithriadau a Chyfyngiadau ar Dir Mynediad

Gall fod yn angenrheidiol weithiau i eithrio neu gyfyngu ar fynediad i dir mynediad.

Beth yw Tir Mynediad?

Ym mis Mai 2005, sefydlodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CRoW) 2000 hawl newydd i bobl i gerdded dros rannau o gefn gwlad agored a thir comin cofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr.