Llysgenhadon

BETH YW’R CYNLLUN LLYSGENNAD?

Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle i hyfforddi ar lein i wella’ch gwybodaeth am y cyfan sydd gan Barc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i’w gynnig i ymwelwyr; ei dirweddau syfrdanol, anturiaethau awyr agored, diwylliant bywiog a threftadaeth gyfoethog.

Pan fyddwch yn dod yn Llysgennad Bannau Brycheiniog byddwch yn chwarae rhan bwysig mewn cyfoethogi profiadau ymwelwyr yn gyffredinol.