Ffeithiau a Ffigurau ym maes Twristiaeth

Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016/2017

Arolwg Ymwelwyr 2005

Arolwg o ymwelwyr y Parc Cenedlaethol er mwyn sefydlu tueddiadau ynghylch:-

  • Pwy sy’n ymweld â’r parc
  • Am ba hyd
  • Ble maent yn ymweld
  • Sut mae pobl yn ymchwilio i ymweliadau a beth sy’n dylanwadu arnynt
  • Lefelau boddhad

Gweld Canlyniadau’r Arolwg

Model Asesu Economaidd STEAM

Asesiad o sefyllfa economaidd y parc

Mae STEAM (The Scarborough Tourism Economic Activity Model) yn deillio o fodel a ddatblygwyd wrth lunio polisi twristiaeth deng mlynedd ar gyfer talaith Saskatchewan, yng Nghanada, ym 1981. Mae’n seiliedig ar ddata gwirioneddol, ond mae ychydig o’r data ar gyfer Powys, ychydig yn rhanbarthol (e.e. de Cymru) ac ychydig yn genedlaethol.

Mae STEAM yn mesur twristiaeth ar lefel leol o’r ochr cyflenwi, sydd â’r budd o ddigyfryngedd a bod yn gymharol rad.  Darllenwch fwy o nodiadau am fanylion o’r holl gafeatau.

Mae’r ffigurau ar gyfer 2008 wedi cael eu hailddodi gyda data sylfaenol newydd (gan gynnwys blynyddoedd blaenorol) sydd wedi arwain at godiad sylweddol yn yr amcangyfrif o werth a chyfaint.