Y Cyfrifiad a Pheryglon Llifogydd

Gwybodaeth am y Cyfrifiad

Os ydych am gael gwybod mwy am y gymdogaeth rydych chi’n byw neu’n gweithio ynddi, gallwch chwilio cod post eich ardal ar y wefan Ystadegau Cenedlaethol.

Peryglon Llifogydd

Defnyddiwch y ddolen hon i ddarganfod a yw eiddo o fewn y Parc Cenedlaethol mewn perygl o lifogydd. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth gyfredol am rybuddion llifogydd.