Adeiladau ac adeileddau trefol

Mewn llawer o ffyrdd, mae ein hadeiladau cerrig a brics yn debyg i frigiadau creigiau naturiol. Mae’r adeiladau hyn yn cynnig cartref i rywogaethau erbyn hyn a fyddai’n chwilio am amodau tebyg i’r rhai y mae’r adeiladau yn eu cynnig, yn bennaf cysgod o’r tywydd a diogelwch rhag ysglyfaethwyr.

Ystlumod yw un o’r gwesteion mwyaf cyffredin y gallwch eu darganfod yn rhannu cartref neu dŷ. Darllenwch fwy am ystlumod yn y Parc Cenedlaethol neu ewch i’r tudalennau cynllunio am gyngor ar ystlumod a datblygu.

Defnyddiwch y bar gwe-lywio ar y chwith i archwilio cynefinoedd trefol gwahanol neu ewch yn ôl i Bioamrywiaeth yn y Parc Cenedlaethol