Rhywogaethau

Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i ystod eang o rywogaethau, yn cynnwys coed Cerddinen prin, planhigion alpaidd Arctig anarferol (fel y tormaen glasgoch), adar yr ucheldir (fel y rugiar goch a mwyalchen y mynydd), a mwsoglau a chennau prin.

Defnyddiwch y bar llywio ar y chwith i ddysgu mwy am y rhywogaethau amrywiol sydd i’w gweld yn y Parc.