Nyddwr

Mae’r adar nosol hyn i’w cael ar rostiroedd a gweunydd, ond yn fwy diweddar, maent wedi ffafrio nythu ar ardaloedd o blanhigfeydd conwydd a gliriwyd yn ddiweddar. Gan fod nifer o blanhigfeydd conwydd yng nghanolbarth Cymru sydd wedi cyrraedd oedran cynaeafu’n cael eu cwympo erbyn hyn, mae nyddwyr yn cael eu gweld fwyfwy ar draws nifer gynyddol o safleoedd.

Gallwch weld mwy o wybodaeth a delweddau o’r Nyddwr ar wefan RSPB neu wefan Arkive.

 

Defnyddiwch y bar gwe-lywio ar y chwith i archwilio mwy o rywogaethau yn y Parc Cenedlaethol neu ewch yn ôl i Bioamrywiaeth yn y Parc Cenedlaethol.