Gwlyptiroedd a dŵr agored

Gwlyptiroedd yw’r cynefinoedd cyfoethocaf a mwyaf amrywiol yng Nghymru a dydy Bannau Brycheiniog ddim yn eithriad. Mae’r amgylchiadau a geir mewn amryw o wlyptiroedd yn addas i filoedd o wahanol bryfed, planhigion, adar a mamolion. Mae’r amrediad o dirffurfiau yn y Parc Cenedlaethol yn arwain at amryw o wlyptiroedd, o nentydd clir â llif cyflym yr ucheldiroedd, i’r corsydd sydd weithiau’n boddi yn y dyffrynnoedd afonydd sy’n llifo’n arafach.

Am fwy o wybodaeth ynghylch prosiectau adfer afonydd a physgota â gwialen, ewch i:

Sefydliad Gwy ac Wysg

Cymdeithas Pysgodfeydd Mynwy

Defnyddiwch y bar llywio ar y chwith i ddysgu mwy am gynefinoedd gwlyptiroedd neu ewch yn ôl i Bioamrywiaeth yn y Parc Cenedlaethol.