Cyrsiau Cyfnod Allweddol 1 a’r Cyfnod Sylfaen

Cwrs Disgrifiad Lleoliad
Picnic Tedi Bêrs Defnyddio gweithgareddau ymarferol i ddysgu am nodweddion pethau byw a phwysigrwydd gofalu am yr amgylchedd Craig-y-nos
Anifeiliaid y goedwig a’u cartrefi Archwilio cartrefi yn y goedwig a’r mamaliaid a’r bwystfilod bach sy’n byw ynddynt. Craig-y-nos
Cerdded y Ddaear a Chelf yn y Parc Ffordd ddifyr a chreadigol o wella dealltwriaeth ynghylch y ddaear a’i bywyd. Craig-y-nos