Y wasg a’r cyfryngau

Mae Tîm Cyfathrebu’r Awdurdod yn gyfrifol am ymdrin â’r holl ymholiadau a wneir gan y cyfryngau a cheisiadau i ffilmio, yn ogystal â chynhyrchu cyhoeddiadau ac arddangosfeydd yr Awdurdod.

Dilynwch y dolenni ar y chwith i weld tudalennau newyddion yr Awdurdod neu i gael gwybod mwy am gyfleoedd ffilmio yn y Parc Cenedlaethol.

Cysylltu â Ni

Gallwch gysylltu â’r tîm trwy ffonio:01874 620420, neu anfonwch ymholiad electronig.

Newyddion