Cimychiaid Afon Crafanc Wen

Gallai datblygiad gerllaw neu ar lannau afonydd effeithio ar gimychiaid afon crafanc wen.  Mae’n bosibl y bydd angen trwydded Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer gwaith sy’n effeithio ar y rhywogaeth hon.

Mae gwybodaeth am drwyddedau ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig â rhywogaethau gwarchodedig ar gael ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru o dan Trwyddedau.

Cewch weld mwy o wybodaeth am y Cimwch Afon Crafanc Wen ar wefan UKBAP.