Dibenion a Dyletswydd

Dibenion a dyletswyddau statudol Parciau Cenedlaethol a bennwyd yn Neddf yr Amgylchedd 1995

 

Ein Dibenion Statudol

  • gwarchod a chynyddu harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol
  • hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau a deall rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol

 

Ein Dyletswydd Statudol

  • meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau sy’n byw o fewn y Parc Cenedlaethol

 

Mae’r Dibenion Statudol a’n dyletswydd Statudol yn sail i’r holl waith rydym yn ei wneud. Mae’n ganolog i’n gweledigaeth tymor hir ar gyfer y dyfodol ac yn fan cychwyn i’r holl ddogfennau strategol rydym yn eu cynhyrchu.

Mwy am ein gweledigaeth a dogfennau strategol