Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gorff llywodraeth leol ac felly rhaid iddo lynu wrth

Deddf Diogelu Data 2018

a

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Cyngor a Chanllawiau

Mae gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ganllawiau ar arwyddocâd y deddfau hyn i’r cyhoedd ac i ni fel sefydliad.

Torri’r Ddeddf Diogelu Data
Yn dilyn hysbysiad gan aelodau o’r cyhoedd dyma’r Awdurdod yn hunan-adrodd dau achos o dorri’r ddeddf diogelu data. Cafodd y manylion eu nodi yn llythyr Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth at yr Awdurdod wedi’i ddyddio 27 Mawrth 2012. Roedd John Cook, Prif Swyddog Gweithredol yr Awdurdod, wedi arwyddo’r Ymrwymiad yn ôl gofynion Swyddfa’r Comisiynydd. Wedyn cyflwynodd Swyddfa’r Comisiynydd fersiwn wedi’i adlofnodi a llythyr eglurhaol wedi’i ddyddio 18 Ebrill 2012.