Faint o arian sydd gennym a sut rydyn ni’n ei wario

Gwybodaeth ariannol am ragolygon incwm ac incwm gwirioneddol, gwariant, caffael, cytundebau ac archwiliadau ariannol 

Mae dogfennau eraill ar gael yn y categorïau isod:

Pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud

Ein blaenoriaethau a’n perfformiad

Sut rydyn ni’n dod i benderfyniad

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Rhestrau a Chofrestri

Ein gwasanaethau