Apeliadau Cynllunio

Mae gan ymgeiswyr hawl statudol i apelio i Gynulliad Cymru os yw eu cais yn cael ei wrthod, neu os yw’r Awdurdod wedi methu â gwneud penderfyniad o fewn y cyfnod statudol. Yn ogystal, gall unrhyw unigolyn sydd wedi cael Hysbysiad Gorfodi apelio.

Arolygydd a benodir gan yr Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru fydd yn delio â mwyafrif yr apeliadau.