Ceisiadau

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys cyngor ar wneud cais cynllunio, dolenni i wasanaethau ar-lein a ffurflenni cais y gallwch eu hargraffu.

Yma, cewch fanylion ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau diweddar, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch y Pwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy.

Defnyddiwch y dewislenni llywio i weld mwy o wybodaeth a chyngor.