Adroddiad ar Gyngor Cynllunio cyn Gwneud Cais ac Atodiadau

Adroddiad Craffu – Cyngor Cynllunio cyn Gwneud Cais

Atodiad 24 – APC 12 Gorff 2013 Ymateb i Ymgynghoriad y Gwasanaeth Cynllunio

Atodiad 23 – Costau APC y South Downs

Atodiad 22 – Costau cyn gwneud cais Ynys Môn

Atodiad 21 – Ffurflen cyn gwneud cais APC Sir Benfro

Atodiad 20 – Cwestiynau ar gyfer APCau

Atodiad 19 – Cwestiynau ar gyfer Awdurdodau Lleol

Atodiad 18 – Ymatebion APC

Atodiad 17 – Ymateb Awdurdodau Lleol Cymru

Atodiad 16 – Cymhorthfa Gynllunio – Arsylwad

Atodiad 15 – adroddiad APC Gorffennaf 2013 – Enc 17 – Enghraifft o arolwg

Atodiad 14 – adroddiad APC Gorffenaf 2013 – Enc 16 – Crynodeb o sylwadau a roddwyd

Atodiad 13 – Trafodaeth Prif Gynlluniwr – Gorffennaf 2013

Atodiad 12 – Awgrymu newid i hysbysu ynghylch costau MU

Atodiad 11 – Crynodeb – Adborth Datblygwr

Atodiad 10 – Adborth gan Asiant o’r Grŵp Ffocws

Atodiad 9 – WG Sylweddoli Potensial y Trafodaethau cyn Gwneud Cais

Atodiad 8 – Tablau 1, 2, 3 a 4

Atodiad 7 – Nodyn yn rhoi cyngor ar gostau cyn gwneud cais

Atodiad 6 – Crynodeb o ganlyniadau arolwg Ebrill 2011

Atodiad 5 – Adroddiad i APC 22 Ionawr 2010 Ymatebion i gostau cyn gwneud cais

Atodiad 4 – Adroddiad i APC 16 Hydref 2009 ar gynllunio cyn gwneud cais

Atodiad 3 – Adroddiad i APC 17 Rhagfyr 2012 ar ddatblygiad yn erbyn meini prawf rhagoriaeth

Atodiad 2 – Adroddiad i APC 30 Ebrill 2012 ail-gynllunio mesurau rhagoriaeth

Atodiad 1 – Aelodau’r Panel