Cynllun Gweithredu

Mae rhoi’r Cynllun Rheoli ar waith yn llwyddiannus yn dasg y mae pawb yn ei rhannu, felly mae’n gofyn am bartneriaethau gweithgar rhwng pawb sydd ynghlwm wrth Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu sydd â budd ynddo.  Mae’r Cynllun Gweithredu’n cynorthwyo’r broses hon trwy flaenoriaethu adnoddau fel y gall strategaethau lleol gael eu rhoi ar waith i gyflawni deilliannau, gweithredoedd a pholisïau 5 mlynedd yn y tymor byr.  Caiff y rhain eu cyflwyno yn nogfen y Gweithredodd â Blaenoriaeth isod.

Gweithredoedd â Blaenoriaeth (Cymraeg)

Gweithredoedd â Blaenoriaeth (Saesneg)

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael copi o’r dogfennau hyn ar bapur neu ar CD, cysylltwch â Swyddog Tystiolaeth a Pherfformiad, trwy neges e-bost neu trwy ffonio’i linell uniongyrchol 01874 620465.