Cynlluniau Rheoli Blaenorol

Mae dau fersiwn drafft wedi’u cynnwys ar y dudalen hon, sef fersiynau a wnaeth ragflaenu fersiwn terfynol Cynllun Rheoli 2010-2015 ynghyd â rhagflaenu Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2005-2010.

Cynllun Rheoli Drafft y Parc Cenedlaethol 2010 – 2015 

Roedd Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2010-2015 yn destun dau ymgynghoriad.  Dosbarthwyd Fersiwn 1 at ddiben ymgynghori yn ystod haf 2008 a dosbarthwyd Fersiwn 2 yn haf 2009.

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2000 – 2005

Dyma Gynllun Rheoli blaenorol y Parc Cenedlaethol a gall fod yn ddogfen gyfeirio ddefnyddiol o safbwynt y newid yn yr agwedd at gadwraeth.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu os hoffech gael copi o’r dogfennau hyn ar bapur neu ar CD, cysylltwch â Swyddog Tystiolaeth a Pherfformiad, trwy neges e-bost neu trwy ffonio’i linell uniongyrchol 01874 620465.