Adroddiadau Blynyddol a Chynlluniau Gwella

Cynlluniau Presennol

2021/2022

Cynlluniau Corfforaethol 2021/2022

2020/2021

Cynllun Corfforaethol 2020/2021

2019/2020

Cynllun Corfforaethol 2019/2020

2018/2019

Cynllun Corfforaethol 2018/2019

2017/2018

Cynllun Corfforaethol 2017/2018

Adroddiad Blynyddol ynglŷn â Chynllun Corfforaethol 2017/2018

2016/2017

Cynllun Corfforaethol 2016/2017

Adroddiad Blynyddol ynglŷn â Chynllun Corfforaethol 2016/2017

2015/2016

Cynllun Gwella Busnes rhan 1 2015/2016

Cynllun Gwella Busnes rhan 2 2015/2016

2014/2015

Cynllun Gwella Busnes rhan 1 2014/2015

Cynllun Gwella Busnes rhan 2 2014/2015

2013/2014

Cynllun Gwella Busnes rhan 1 2013/2014

Cynllun Gwella Busnes rhan 2 2013/2014

Amcanion

Dyma Amcanion y Parc Cenedlaethol ar gyfer Gwella yn 2013-2014

Cynlluniau Blaenorol

Gweler isod Adroddiadau Blynyddol a Chynlluniau Gwella blaenorol.

Cynllun Gwella Rhan 1 2012/2013 

Cynllun Gwella Rhan 2 2012/2013

Cliciwch yma i weld Llythyr Asesiad Gwella Swyddfa Archwilio Cymru sy’n gwneud sylwadau ar y Cynllun Gwella uchod ar gyfer 2012.

Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Gwella ar gyfer 2011/2012

Mae’r adroddiad blynyddol ar gyfer 2010 – 2011 a’r cynllun gwella yn 2011 – 2012 ar gael mewn un ddogfen. Gallwch lwytho’r ddogfen honno i lawr yma.

Mae’r adroddiad blynyddol a’r cynllun gwella busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2009 – 2010 yn cynnwys yr Amcanion Gwella Busnes ar gyfer 2010-11 (yr hen BIP1) –Cynllun Gwella Busnes 2009-10 a’r amcanion ar gyfer 2010-2011

Adroddiad blynyddol a’r cynllun gwella busnes yn adrodd ar gynlluniau ar flwyddyn ariannol 2009 – 2010 Cynllun Gwella Busnes – Ebrill 2009

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2008 – 2009 Cynllun Gwella Busnes a gyhoeddwyd yn Hydref 2009

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2007 – 2008 – dyddiedig Hydref 2008 (ar gael nawr)

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2006 Cynllun ar gyfer 2006/09

Adroddiad Blynyddol a Chynllun Gwella Busnes ar gyfer blwyddyn ariannol  2005 -2006 dyddiedig Hydref 2006

Os hoffech wneud sylw ar unrhyw ddogfen, anfonwch neges at enquiries@breconbeacons.org.uk.

neu anfonwch lythyr drwy’r post i:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,

Plas y Ffynnon,

Ffordd Cambrian,

Aberhonddu, LD3 7HP.