Cynllun ar gyfer 2006/09

Targedau Gwaith Allweddol

Mae’r Awdurdod wedi rhoi’r ystod canlynol o weithgareddau gwaith allweddol lefel uchel ar waith i gefnogi cyflawni’r Amcanion Gwella Corfforaethol uchod a’r targedau penodol ychwanegol a nodwyd yn y Llythyr Grantiau Strategol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Amcanion Corfforaethol

Mae’r Awdurdod wedi gosod y 14 o Amcanion Corfforaethol tymor canolig canlynol ar gyfer 2006/2009. Cyhoeddir y rhain yn Rhan 1 o’r Adroddiad Blynyddol a’r Cynllun Gwella. Mae’r amcanion yn ymwneud â’r modd y bwriadwn ni fel Awdurdod flaenoriaethu ein gwaith dros y 3 blynedd nesaf.