Ionawr 2022

Prosiectau newydd gwerth miliynau o bunnoedd i warchod afonydd a chorsydd Cymru

Bydd dau brosiect newydd yn adfer ac yn gwella byd natur a'r amgylchedd yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf - newyddion ardderchog i fynd i'r afael â'r Argyfwng Natur. Bydd y prosiectau, a ariennir trwy Raglen LIFE yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, yn sicrhau y bydd cyfanswm o £13.8…

Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru

Mae Pwyllgor newydd i atgyfnerthu gweithio rhanbarthol ar draws canolbarth Cymru wedi cynnal ei gyfarfod sefydlu. Mae Cyd-bwyllgor Corfforaethol Canolbarth Cymru yn un o bedwar sy’n cael eu sefydlu led led Cymru gan Lywodraeth Cymru. Y nod yw atgyfnerthu democratiaeth ac atebolrwydd lleol trwy integreiddio gwneud penderfyniad mewn tri maes…