Gorffennaf 2022

Y Parc Cenedlaethol yn Lawnsio Dwy Fenter Ieuenctid

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cyhoeddi dau gynllun wedi ei anelu at bobl ifanc 15-18 oed: Cynllun Wardeiniaid Ifanc a Phwyllgor Ieuenctid. Mae’r Cynllun Wardeiniaid Ifanc yn rhaglen awyr agored ar gyfer pobl ifanc 15-18 oed. Bydd y cynllun yn cychwyn ym mis Medi ac yn rhedeg trwy’r…

CANNOEDD O OLEUWYR YN CREU GWAITH CELF AR RADDFA FAWR YN FANNAU BRYCHEINIOG FEL RHAN O DDATHLIADAU CREADIGRWYDD LEDLED Y DU

Gan ymgynnull yn y cyfnos ddydd Mercher 6 Gorffennaf, daeth cannoedd o gyfranogwyr, o bob math o gefndir, ynghyd ym mharc gwledig hanesyddol Craig-y-Nos ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Goleuo’r Gwyllt. Wedi’i ddatblygu gan arbenigwyr celf awyr agored Walk the Plank, mae Goleuo'r Gwyllt yn rhan o UNBOXED:…

Iolo Williams yn ysbrydoli dysgwyr Cymraeg am natur

Nos Lun, Gorffennaf 4, arweiniodd y naturiaethwr a’r darlledwr, Iolo Williams daith gerdded i ddysgwyr Cymraeg sy’n caru byd natur o Ganolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Trefwnyd y digwyddiad gan Menter Iaith, sy’n hyrwyddo gweithgareddau Cymraeg a defnyddio’r Gymraeg yn y gymuned. Ymunodd 35 o ddysgwyr ar y daith…