Gorffennaf 2023

Lansio’r Prosiect Cysylltu Gylfinir yn ystod Sioe Frenhinol Cymru

Heddiw yw lansiad swyddogol prosiect £1 miliwn i atal colled aderyn eiconig Cymreig. Bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn uno gyda phartneriaid er mwyn lansio’r prosiect Cysylltu Gylfinir Cymru yn y Sioe Frenhinol. Mae’r gylfinir yn aderyn carismatig sy’n magu ymysg fferm-diroedd a gweundiroedd Cymru yn ystod misoedd y Gwanwyn…

GEOBARC FFOREST FAWR WEDI EI GYNNWYS YMYSG LLEOLIADAU UNIGRYW UNESCO YN Y DU AR FAP DARLUNIADOL

  Map Newydd yn cael ei lansio sy’n cynnwys pob un o’r 58 lleoliad UNESCO yn y DU am y tro cyntaf Map wedi ei ddarlunio gan yr artist Tom Woolley Annog ymwelwyr i ddarganfod lleoliadau newydd i ymweld a nhw sydd ar stepen y drws Beth am ddod o…

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn bencampwyr hygyrchedd gyda lansiad Reidiwr pob Tirwedd

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi prynu Reidiwr pob Tirwedd, sgwter i wella hygyrchedd i’r dirwedd odidog o gwmpas ei chanolfan ymwelwyr. Mae hyn wedi bod yn bosib gan gyllid o gronfa Hanfodion Gwych Llywodraeth Cymru. Bydd y dadorchuddio swyddogol yn digwydd yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus,…

Gwirfoddolwyr yn mynd i'r afael â Jac y Neidiwr o’r Parc Cenedlaethol yng Nghwm Bwchel

Yr haf hwn mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ehangu ei ymdrechion i fynd i'r afael â'r rhywogaeth anfrodorol ymledol, Jac y Neidiwr. Gyda'i dwf rhemp a'i effaith andwyol ar ecosystemau lleol, nod yr ymdrech hon yw amddiffyn bioamrywiaeth y parc a chadw ei harddwch naturiol am genedlaethau i ddod.…