Mawrth 2022

Geobarc Byd-eang UNESCO Fforest Fawr yn Ennill Cerdyn Gwyrdd

Yr wythnos hon, dyfarnodd Cyngor Geobarciau Byd-eang UNESCO gerdyn gwyrdd i Geobarc Fforest Fawr, ei anrhydedd ail-ddilysu pennaf.  Darn o dir yw Geobarc Fforest Fawr yn rhan orllewinol Bannau Brycheiniog.  Ei ddiben yw rheoli tirwedd o arwyddocâd cenedlaethol, rhyngwladol a daearegol, gan ganolbwyntio ar warchod, addysgu a datblygu cynaliadwy.    Mae cydweithredu’n…

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Chwilio am Ysgrifenwyr Preswyl

Mae’r Parc Cenedlaethol eisiau penodi un ysgrifennwr yn yr iaith Gymraeg ac un yn yr iaith Saesneg ar gyfer 2022 – 23 Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwahodd ceisiadau oddi wrth ysgrifenwyr i ddod i breswylio yn y Parc ac adrodd hanesion a fydd yn helpu cynnal dyfodol cynaliadwy.…