Tachwedd 2022

Cerdded er Lles yn y Parc Cenedlaethol

Mae’n cael ei gydnabod yn eang bod allan yn yr awyr iach yn llesol ac mae Tîm Cymunedau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi bod yn annog a galluogi sawl grŵp i gael mynediad at yr awyr agored yn ystod y flwyddyn. Mae gwybod ble i gerdded a sut i…

Wythnos Hinsawdd Cymru

Darn barn gan Catherine Mealing-Jones, Prif weithredwr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Mae’n fraint ac anrhydedd arwain awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru atgoffir fi mai trwy arweinyddiaeth leol  y gwnawn ni harnesu yr angerdd mae fy nghydweithwyr yn ei ddangos wrth wynebu'r heriau a cheisio datrys…

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwahodd y cyhoedd i ddod yn llysgenhadon

Y Parc Cenedlaethol yn lansio tri modiwl dysgu Newydd Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi lansio tri modiwl newydd o’i gwrs llysgenhadon ar-lein newydd. Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i roi darparwyr twristiaeth gyda mewnwelediad i dirwedd ogoneddus Bannau Brycheiniog. Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim ac ar hyn…