Hydref 2022

Twnnel Poly Grdd Gymunedol Craig-y-nos

Mae gan Griw Craig-y-nos, sef Cyfeillion Parc Gwledig Craig-y-nos, dwnnel poly newydd ar gyfer eu gardd gymunedol. Sefydlwyd yr ardd, sydd wedi ei lleoli ar dir y parc, yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda’r nod o gynnal lle i grwpiau o bobl ac unigolion allu dysgu sut i dyfu llysiau,…

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn difrïo’r weithred anghyfreithlon o yrru-oddi-ar-y-ffordd wrth i’r heddlu ddechrau ymgyrch benodol yn ei erbyn

Galwa Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am ddiwedd i’r weithred anghyfreithlon o yrru-oddi-ar-y-ffordd ymysg pryder ei fod yn dadwneud llawer o’r gwaith gwerthfawr mae’r parc yn ei wneud yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. Mae’r alwad yn cyd-fynd ag ymgyrch genedlaethol gan yr heddlu, wrth i bedwar o’r heddluoedd uno…

Tystiolaeth fod y bele wedi dychwelyd i Fannau Brycheiniog

Prosiect y Parc Cenedlaethol yn cyflawni canlyniadau ar gyfer rhywogaethau sydd wedi’u peryglu Yn 2018, lansiodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog brosiect i ddarparu safleoedd cysgodi addas ar gyfer monitro’r bele. Eleni, a hynny yn sgil cymorth gan wirfoddolwyr sydd ar gwrs Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd Prifysgol Cymru y Drindod…

Geoparc Fforest Fawr yn lansio ffilm, taith gerdded synau a lab dysgu

Tri adnodd newydd i nodi Diwrnod Cenedlaethol Geoamrywiaeth I nodi'r Diwrnod Geoamrywiaeth Cenedlaethol cyntaf (Hydref 6), mae Geoparc Fforest Fawr yn cynnal gweithgareddau ysblennydd. Mae Geoparc UNESCO Byd eang Fforest Fawr yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ochr orllewinol y Parc. Heddiw, bydd Lab Dysgu…