Ionawr 2023

Dathlu sêr Bannau Brycheiniog trwy ddiffodd eich golau

Mae’r Parc Cenedlaethol yn galw ar bobl i ddiffodd y golau i nodi 10fed pen-blwydd Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol Oherwydd y lefelau isel o lygredd golau, dyfarnwyd statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn 2013, gan ei wneud yn un ôl leoliadau gorau’r byd i syllu ar y sêr. Eleni, i…

Partneriaeth newydd yn lansio uchelgais am Brifysgol gyntaf Parc Cenedlaethol

Heddiw, Ionawr 12,mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Choleg y Mynydd Du wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r bwriad o ddarparu model addasu hinsawdd holistig dros dirwedd y Parc. Ym mhresenoldeb Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, arwyddodd y ddau sefydliad femorandwm o ddealltwriaeth, moment hanesyddol i’r ddwy ochr, i…