Mai 2022

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Lansio Cwrs Llysgennad Am Ddim

Yn ddiweddar, lansiodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog dri modiwl cyntaf ei gwrs llysgennad newydd ar lein. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i ddangos mwy i ddarparwyr twristiaeth am dirwedd syfrdanol Bannau Brycheiniog. Mae’r tri modiwl ar gael ar hyn o bryd a bwriedir rhyddhau mwy yn y dyfodol. Mae’r cwrs ar…

Waitrose yn cefnogi prosiect Perllan Gymunedol ar hen Reilffordd Govilon

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi derbyn rhodd o £3000 oddi wrth Waitrose, rhan o'u Cynllun Cymunedau'n Cyfrif.  Defnyddiwyd arian o’r cynllun i helpu ein cymunedau lleol gyda phrinder bwyd, problemau iechyd meddwl ac i daclo newidiadau amgylcheddol. Defnyddiwyd y rhodd i brynu drôn a choed afalau i ymestyn y…