Mai 2023

Cwestiynau cyffredin yn ymwneud â'r ail-frandio a'r cynllun rheoli

Diolch am yr holl ddiddordeb sydd wedi bod i’n cynllun rheoli uchelgeisiol a hunaniaeth corfforaethol newydd. Mae’r datganiad hwn yn ymateb i’r cwestiynau sydd wedi eu gofyn fwyaf. Cyflwyniad: Mae’r Cynllun Rheoli a brand newydd y Parc Cenedlaethol yn cydgysylltu Ar Ebrill 17 2023 cyhoeddodd y Parc Cenedlaethol sy’n cael…

Y Parc Cenedlaethol yn croesawu cyllid £1m i’r gylfinir

Heddiw, croesawodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y cyhoeddiad am gronfa newydd gwerth £1 miliwn i helpu i achub y gylfinir sydd mewn perygl. Mae'r gylfinir yn aderyn carismatig sy'n bridio ar dir fferm a rhostiroedd ledled Cymru yn ystod misoedd y gwanwyn a dechrau'r haf. Mae eu galwad nodedig, a…