Chwefror 2023

Ymgynghoriad yn lansio ar Gynllun Gweithredu Amgylchedd |Hanesyddol Bannau Brycheiniog

Mae Partneriaeth Amgylcheddol Hanesyddol i’r Parc Cenedlaethol wedi ei gychwyn, gyda’r dasg o baratoi cynllun gweithredu i hyrwyddo dealltwriaeth, amddiffyn a rheoli'r amgylchedd hanesyddol. Mae draft o’r cynllun bellach wedi ei gyhoeddi ac mae’n agored i ymgynghoriad gan y cyhoedd am gyfnod o chwe wythnos. Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog…

Lansio Ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys

Mae ymgynghoriad ar Gynllun Llesiant newydd Powys yn cael ei lansio heddiw (dydd Gwener 27 Ionawr) a bydd yn cael ei gynnal tan hanner nos 19 Ebrill. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru i baratoi Cynllun Llesiant…