Rhagfyr 2022

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn galw am Nadolig cynaliadwy i bawb

Amser o roi yw’r Nadolig, ac eleni mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gofyn i ymwelwyr a phreswylwyr i roi yn ôl i’r blaned trwy wneud rhai dewisiadau'r Nadolig hwn. Mae cyfnod y Nadolig yn ein gweld yn cynyddu ein gwariant o anrhegion a bwyd a diod, ac yn aml…