Ebrill 2023

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog Yn Hawlio Ei Enw Cymraeg

Diweddarwyd 15 Mehefin Enw swyddogol y Parc Cenedlaethol yw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog “Hen enw am ffordd newydd o fod” meddai Michael Sheen Y Parc yn anelu i fod yn net sero erbyn 2035 Cynlluniau mawr i ymateb i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth Mae un o Barciau Cenedlaethol Prydain yn…