Medi 2022

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy – Ugain Mlynedd o Fuddsoddi Cymunedol Lleol!

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn galw ar grwpiau i gyflwyno eu syniadau am gyllid ar gyfer prosiectau cymunedol arloesol. Mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy y Parc Cenedlaethol wedi cefnogi cannoedd o brosiectau dros yr ugain mlynedd diwethaf gyda’r bwriad o wella ansawdd bywyd cymunedol, helpu’r economi leol a gwarchod…

Cadeirydd yn talu ternged i'r Frenhines

Mae Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi talu teyrnged i’w Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II yn dilyn y cyhoeddiad am ei marwolaeth. “Rydym wedi ein tristau’n fawr gan farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II ac estynnwn ein cydymdeimlad i’r Teulu Brenhinol am eu colled fawr,” meddai’r Canon Aled…

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Penodi Ysgrifenwyr Preswyl

Bydd dau ysgrifennwr yn taclo’r argyfyngau natur a hinsawdd yn ystod eu cyfnod preswyl Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mewn partneriaeth â Choleg y Mynyddoedd Duon a Gŵyl y Gelli wedi penodi dau ysgrifennwr preswyl ar gyfer 2022 – 23.  Mae’r penodiad preswyl arloesol yn un gyda diben; mae’n…