Ebrill 2022

Gwawr newydd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wrth ddatgelu tîm arweinyddiaeth newydd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth gyhoeddi tîm arweinyddiaeth newydd sbon, sy’n cynnwys peth o dalent gorau’r DU. Ymunodd Catherine Mealing-Jones  fel Prif Weithredwr y llynedd. Cyn hynny, roedd Catherine yn Gyfarwyddwr Asiantaeth Gofod y DU a'r Swyddfa Gartref, mae'n dod â chyfoeth…

Gwnewch Rywbeth Newydd a Rhannu’ch Stori

Pythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol, 2 – 18 Ebrill Mae Pythefnos Darganfod Parciau Cenedlaethol yn ôl rhwng 2 – 18 Ebrill, yn dilyn bwlch gorfodol o ddwy flynedd oherwydd COVID. Yn ystod yr amser hynny dangosodd y nifer heb eu tebyg o bobl oedd yn anelu at dir gwyllt y DU…