Gorffennaf 2015

Taflen newydd ‘Awesome Walks’ ar gyfer Llan-gors a Bwlch

Mae cymunedau Llan-gors a Bwlch yn barod at dymor prysur yr haf, gyda’u taflen newydd ‘Awesome Walks’ a lansiwyd yr wythnos hon sy’n rhannu golygfeydd ysblennydd a llwybrau dirgel yr ardal i ymwelwyr eu mwynhau. Trwy arian prosiect Cynghreiriau Gwledig Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae grŵp twristiaeth Cynghreiriau Gwledig…

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ennill grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer Gwaith Powdwr Du

Mae un o safleoedd treftadaeth ddiwydiannol mwyaf arwyddocaol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cael ei adfywio, diolch i gyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.  Dyfarnwyd grant o £58,000 er mwyn datblygu cynlluniau ar gyfer prosiect ‘Explosive Times: preservation and celebration of the Glyn-neath Gunpowder Works’ sy’n ceisio sicrhau ei ddyfodol…

Gwisgwch eich ’sgidiau cerdded yng Nghrucywel

Gall cerddwyr sy’n awyddus i grwydro o gwmpas ardal Crucywel ddod o hyd i’r holl wybodaeth angenrheidiol diolch i ddau hysbysfwrdd newydd ar gyfer cerddwyr, sy’n gymorth i ymwelwyr sydd am grwydro’r dref gan droedio hen lwybrau a darganfod rhai newydd. Trwy arian prosiect Cynghreiriau Gwledig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog,…

Wardeniaid dan hyfforddiant yn cwblhau gwelliant mawr i’r llwybr yn Bwlch

Mae Wardeniaid Dan Hyfforddiant o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi cwblhau gwelliannau mawr i’r Llwybr Ceffylau poblogaidd sy’n rhedeg o Bwlch dros gopa bryngaer Oes Haearn Allt yr Esgair ac i mewn i Langasty.                  O dan arweiniad Wardeniaid Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae’r saith Warden dan hyfforddiant wedi…