Mai 2015

Y Parc Cenedlaethol yn cynnig 5 ffordd i ymwelwyr garu’r Bannau

Heddiw, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn lansio Siarter Ymwelwyr unigryw o’r enw “5 ffordd i garu Bannau Brycheiniog”. Gofynnwyd i fusnesau twristiaeth yn y Parc Cenedlaethol enwi’r pum peth sy’n peri’r pryder mwyaf iddynt o ran ymddygiad ymwelwyr. Yna, cafodd canlyniadau’r arolwg eu troi yn bum ffordd i…

Y Gweinidog yn croesawu prosiect peilot y Parc Cenedlaethol, sy’n cyflwyno cynrychiolwyr cymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig i fywyd cyhoeddus

Mewn cyfarfod sefydlu arbennig a gynhaliwyd yn gynharach heddiw, croesawodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog bedwar cynrychiolydd o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig Casnewydd, Caerdydd ac Aberhonddu. Bydd y pedwar cynrychiolydd yn cymryd rhan mewn prosiect peilot newydd, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, lle byddant yn cael eu mentora gan…