Mawrth 2015

Canllawiau newydd ar gyfer datblygu yn y Parc Cenedlaethol

Yn gynharach heddiw (dydd Gwener 27 Mawrth), cyflwynwyd saith Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol i Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyda’r nod o sicrhau bod datblygiadau’r dyfodol o ran diogelu Awyr Dywyll, galluogi glampio a datblygiadau priodol yng nghefn gwlad yn gwella a diogelu cymeriad cyfoethog y Parc Cenedlaethol. Derbyniodd yr…

Arbenigwyr datblygu gwledig Ewrop yn dod ynghyd ar gyfer prif gynhadledd y Cynghreiriau Gwledig

Yn gynharach fore heddiw (24 Mawrth 2015), daeth bron i 150 o gynrychiolwyr ynghyd yng nghynhadledd tri diwrnod y Cynghreiriau Gwledig, a gynhelir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n nodi diwedd prosiect tair blynedd llwyddiannus i adfywio cymunedau gwledig. Mae’r gynhadledd, ‘Enterprise and community alliances for rural vibrancy’, a…

Y Parc Cenedlaethol yn gosod ei gerflun sain cyntaf ger Llyn Syfaddan

Mae bywyd gwyllt amrywiol a lliwgar glannau gorllewinol Llyn Syfaddan wedi cael bywyd newydd yn sgil cerflun sain 6 troedfedd unigryw - y cyntaf o’i fath ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Bellach gall ymwelwyr sy’n dilyn llwybr tawel trwy Gaeau Tŷ Mawr yn Llangasty ar lannau gorllewinol Llyn Syfaddan fwynhau…

Taith y Parc Cenedlaethol i ffau Batman yn cael ei hailwampio diolch i gyllid hael

Bydd ymwelwyr sy’n cerdded i raeadr uchaf De Cymru, Sgwd Henrhyd – sef Ogof Batman yn y ffilm hynod boblogaidd ‘The Dark Knight Rises’ – yn falch o glywed bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog newydd orffen gwneud gwelliannau sylweddol ar lwybr Nant Lech a’i wneud yn fyw hygyrch i…

Cyfrif grugieir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dyma’r mis sy’n cychwyn cyfnod cyffrous i wardeiniaid, ecolegwyr a gwirfoddolwyr y Parc Cenedlaethol wrth iddyn nhw ddod ynghyd i gofnodi niferoedd grugieir coch yng ngrug yr ucheldir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn gynharach y mis hwn, daeth oddeutu 30 o gadwraethwyr ynghyd yn wardeiniaid, ecolegwyr, gwirfoddolwyr a wardeiniaid…

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn parhau i wynebu toriadau na welwyd mo’u tebyg ac mae wedi cynnal adolygiad o’i delerau ac amodau staff

Er mwyn sicrhau bod yr Awdurdod yn gweithredu’n unol â’r rhan fwyaf o’r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae wedi cyhoeddi newid i’r amodau o 4 Mai 2015 ymlaen – o’r dyddiad hwnnw ymlaen, ni fydd yr Awdurdod yn talu cyfraddau talu uwch i staff sy’n gweithio dros y penwythnos, fel…