Medi 2016

Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog y dydd Sadwrn hwn

Bydd Gŵyl Fwyd Bannau Brycheiniog yn agor ei ddrysau yn Neuadd y Farchnad, Aberhonddu, y dydd Sadwrn hwn, y 1af o Hydref o 10yb hyd 5yp. Mae’r ŵyl, sydd nawr yn ei 19eg blwyddyn yn addo dewis gwych o fwyd a diod lleol – rhai o’r gorau y gallwch ddod…