Tachwedd 2016

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno coed derw ifanc i fudiad y ffermwyr ifanc

Mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri wedi ymuno â’i gilydd gyda Chwmni Coedwigaeth Tilhill i roi derwen ifanc i bob aelod o Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI Cymru), er mwyn dathlu pen-blwydd y mudiad yn 80 oed. Yn draddodiadol, mae pen-blwydd yn 80 oed yn…

Cynllunwyr Chwarae ‘Minecraft’

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru wedi penderfynu mynd â’i bolisïau cynllunio i lefel newydd hollol, gan lansio’i hun i’r gofod seibr. Mae digon o feirniaid yn barod i leisio barn ar gynllunio yn y byd go iawn, ond penderfynodd yr Awdurdod fynd i’r afael â phethau…