Chwefror 2016

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cytuno ar gynlluniau i sicrhau toriadau cyllideb

Mewn cyfarfod o Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar Ddydd Gwener 5 Chwefror 2016, cytunodd Aelodau ar gynlluniau i sicrhau’r toriadau cyllideb sydd eu hangen i gynnal cyllideb gytbwys yn y flwyddyn ariannol 2016/17. Mae’n rhaid i’r Awdurdod ymdopi â gostyngiad o 4.7% yn y gyllideb, sy’n cyfateb i £218,000.   Yn…

Pawennau yn y Parc

Mae Parc Gwledig Craig-y-nos ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnal dau ddiwrnod cŵn arbennig ar Ddydd Mercher 17 a Dydd Iau 18 Chwefror, 10 y bore - 4 y prynhawn bob dydd. Mae miloedd o bobl yn mynd â’u cwm am dro yng Nghwm Tawe bob blwyddyn. Bydd y…