Mawrth 2019

Perchnogion cŵn gofyn i clirio ar ôl ffrindiau pedair coes

Mae perchnogion cŵn nad ydynt yn clirio baw eu cŵn ar eu holau’n peryglu da byw ac anifeiliaid anwes eraill. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn atgoffa pobl sy’n mynd â’u cŵn am dro yng nghefn gwlad o’r hyn all ddigwydd os na fyddant yn clirio baw eu cŵn.…