Gorffennaf 2019

Canolfan Groeso TARDIS Talyllyn!

Mae prosiect i greu Canolfan Groeso mewn ciosg yn Nhalyllyn wedi llwyddo i ddod â hanes a diwylliant yn fyw yn ogystal â chynnig rhagor o ffyrdd gwych i grwydro a dysgu am ein Parc Cenedlaethol gwych ym Mannau Brycheiniog. Ac er nad yw’r un maint â’r Tardis y tu…

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ethol Cadeirydd newydd

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ddydd Gwener 28 Gorffennaf ym Mhrif Swyddfeydd yr Awdurdod yn Aberhonddu. Cafodd y Cynghorydd Gareth Ratcliffe (Aelod a benodwyd gan Gyngor Sir Powys) ei ethol yn Gadeirydd, tra bod Mr Edward Evans (Aelod a benodwyd gan Lywodraeth Cymru a Chyn-gadeirydd)…