Mai 2018

Twristiaeth Bannau Brycheiniog yn barod am haf llwyddiannus!

Cynhaliodd Twristiaeth Bannau Brycheiniog ei ‘Noson Gymdeithasol y Gwanwyn’ flynyddol yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol mewn partneriaeth ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a mynychodd dros chwedeg o fusnesau lleol, y Cynghorydd Rosemarie Harris (Arweinydd Cyngor Sir Powys) a’r Aelod Cynulliad Kirsty Williams (AC Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Brycheiniog a…

Prifysgol Caerdydd yn canmol llwyddiant Geogelcio yn y Parc Cenedlaethol

Yn ddiweddar, gwnaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd longyfarch a diolch i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am gwblhau eu prosiect Geogelcio yn llwyddiannus. Aeth Dr. Sara MacBride-Stewart i ddigwyddiad i ddathlu Geogelcio oedd yn cynnwys gweithgaredd geogelcio a chyflwyniad gan grŵp yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. Eglurodd…