Rhagfyr 2020

Mae Prif Weithredwr Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn camu i lawr

Mae 2020 wedi dangos pa mor bwysig yw ein tirweddau gwarchodedig, gan gynnwys ein Parciau Cenedlaethol, i bobl yng Nghymru. Drwy gydol y pandemig, mae staff Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi dangos eu bod yn wydn, yn hyblyg ac yn teimlo’n angerddol am yr hyn maen nhw’n ei wneud. Mae…