Chwefror 2014

Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cyrraedd yr uchelfannau mewn ymgais i atgyweirio’r difrod i lwybr troed yn sgil erydiad

Gwelir golygfeydd trawiadol yr wythnos hon wrth i dros 400 tunnell o gerrig mân gael eu cludo mewn hofrennydd i ddarn anghysbell o Glawdd Offa i roi wyneb newydd ar ddarn o’r llwybr troed.  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn bwriadu brwydro yn erbyn yr amodau rhewllyd a’r tywydd…

Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol gyntaf Cymru yn dathlu ei phen-blwydd cyntaf

I’w ryddhau 19 Chwefror 2014 Union un flwyddyn yn ôl heddiw, 19 Chwefror 2013, cafodd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei ddynodi’n swyddogol fel y pumed Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn y byd - a’r gyntaf yng Nghymru! Diolch i ymgyrch dan arweiniad Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog ac Awdurdod y Parc…