Mai 2014

Brodyr o Gymru yn ennill medal gilt arian yn Chelsea am ardd a ysbrydolwyd gan yr awyr dywyll

Mae dau frawd o Gymru, Harry a David Rich, wedi ennill medal gilt arian yn Sioe Flodau Chelsea eleni am eu gardd Vital Earth:  The Night Sky Garden, a ysbrydolwyd gan awyr dywyll Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – un o bum Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn y byd.     Llwyddodd…

Y Loteri Treftadaeth yn ariannu hyfforddeiaethau newydd yn y Parc Cenedlaethol

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu arian i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddarparu 12 o hyfforddeiaethau cadwraeth blwyddyn o hyd, â chyflog, dros y tair blynedd nesaf.   Mae ‘Sgiliau’r Dyfodol’ Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu grant o £908,500 i’r bartneriaeth ‘Sgiliau ar Waith’ sy’n cynnwys Awdurdod…

Pâr o Langynidr yn dod i’r brig yn Her Bwlch gydag Agwedd

Ddywedodd neb y byddai’n hawdd ond tri o drigolion Llangynidr ddaeth i’r brig yn her Bwlch gydag Agwedd wythnos diwethaf ar ôl cerdded dros 12 milltir a datrys cyfres o bosau ar y ffordd. Llwyddodd tîm ‘The Deadly Duo’ i guro deg tîm brwd arall a chipio’r tlws ‘Bwlch gydag…