Gorffennaf 2014

Gŵyl y Mynydd Du

Dewch i ddarganfod y gorffennol yng Ngŵyl y Mynydd Du Gweithgareddau difyr AM DDIM i bobl o bob oed Dydd Sadwrn 5 Gorffennaf rhwng 10am a 4pm Mae Gŵyl y Mynydd Du yn ddigwyddiad newydd cyffrous a gynhelir ddydd Sadwrn 5 Gorffennaf rhwng 10am a 4pm yn Chwarel Herbert ar…

Pridd cysegredig wedi’i gario i lawr o Ben y Fan ar gyfer digwyddiad i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Yn gynharach y bore hwn (dydd Iau 17 Gorffennaf), cafodd pridd o gopa Pen y Fan ei fendithio yn ystod gwasanaeth arbennig ar y mynydd a’i gario i lawr ar gyfer digwyddiad arbennig a gynhelir yn Fflandrys ar 16 Awst, lle bydd Cofeb Gymreig ar gyfer y rhai o dras…

Plant ysgol lleol yn cynhyrchu taflen am y Parc Cenedlaethol i ysbrydoli ymwelwyr

Yn gynharach fore heddiw (dydd Gwener 18 Gorffennaf), derbyniodd disgyblion Ysgol Gynradd Llangynidr eu taflenni ar gyfer ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol - ‘A Pond for all Seasons’- mewn digwyddiad arbennig yn yr ysgol. Cafodd y taflenni newydd, a grëwyd gan y plant yn ystod cyfres o weithdai a gynhaliwyd gydol…

Pridd cysegredig wedi’i gario i lawr o Ben y Fan ar gyfer digwyddiad i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mewn gwasanaeth arbennig a gynhaliwyd yn gynharach y bore hwn (dydd Iau 17 Gorffennaf), cafodd pridd o gopa Pen y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – a gasglwyd yn arbennig ar gyfer digwyddiad i’w gynnal yn Fflandrys ar 16 Awst, lle bydd Cofeb Gymreig ar gyfer y rhai o…