Ionawr 2014

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gofyn am sylwadau ar y cynllun gweithredu a’r strategaeth drafft

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi ei gynllun gweithredu a strategaeth drafft ar gynhwysiant cymdeithasol a thlodi plant, ac yn croesawu sylwadau gan y cyhoedd cyn 24 Chwefror 2014. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn trefnu digwyddiadau rheolaidd er mwyn cynnig manteision y Parc Cenedlaethol i amrywiaeth ehangach…

Cyfarfod mynediad cyhoeddus yn dwyn ynghyd porwyr a thirfeddianwyr o bob cwr o Fannau Brycheiniog

Mynychodd dros 100 o ffermwyr, porwyr a thirfeddianwyr gyfarfod yr wythnos hon (dydd Mawrth 14 Ionawr) i drafod mynediad cyhoeddus ar dir preifat gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Hwyluswyd y cyd-gyfarfod gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Undeb…